Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Aanvulling

Overzichten:
- Gesneuvelde militairen uit Zeist
- In Zeist gesneuvelde militairen
  van buiten Zeist

- Gesneuvelde geallieerde
  militairen

- Gesneuvelde Duitse militairen
- Gesneuvelde militairen uit Zeist
  in dienst van het Duitse leger

- Omgekomen illegale werkers uit   Zeist
- Omgekomen Zeistenaren
- In concentratiekampen
  omgekomen joodse Zeistenaren

- In Zeist omgekomen burgers
  van buiten Zeist

- In Zeist begraven omgekomen
  burgers van buiten Zeist

- In Indonesië gesneuvelde
  militairen uit Zeist

- Tijdens de Koreaanse oorlog
  gesneuvelde militair uit Zeist

- Tijdens de Irakoorlog
  gesneuvelde militair uit Zeist


Afkortingen
Bronnen

Heeft u aanvullende informatie?

Download printbare versie

bijgewerkt op: 28-03-2009
 
  Omgekomen militairen en burgers

Aanvulling

Nadat in 2005 het ‘Dodenboek’ op de website werd geplaatst, werd in april 2006 een vernieuwde versie geplaatst met meerdere aanvullingen; onder andere met een overzicht van de omgekomen joodse inwoners van Zeist. In het afgelopen jaar hebben wij weer nieuwe gegevens verzameld; onder andere door de medewerking van de heer P. Rodenburg. Hiervoor dank. Het ‘Dodenboek’ is uitgebreid met een negental namen. Dit zijn: Francois van de Berghe, Jacobus Droogers, Jan Hendrik Fiesler, Willem van Geelkerken, Pieter de Kruif, Sean Karl McDonald, Anthonie Johannes Peeters, Frans Vermeer en Gerardus Johannes van Wijk. Sean McDonald is dit jaar in de Irakoorlog gesneuveld. Van 1998 tot 2004 woonde hij in Zeist. Van een aantal personen hebben wij nadere informatie uit Duitsland ontvangen.
Behalve dat Zeist nu over een uitgebreid digitaal oorlogsmonument beschikt, heeft dit werk ook tot resultaat gehad dat enkele verzetstrijders die door een omissie niet op de Erelijst van Gevallenen vermeld stonden, alsnog hierop geplaatst zijn.

R.P.M. Rhoen

Zeist, april 2007