Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Aanvulling

Overzichten:
- Gesneuvelde militairen uit Zeist
- In Zeist gesneuvelde militairen
  van buiten Zeist

- Gesneuvelde geallieerde
  militairen

- Gesneuvelde Duitse militairen
- Gesneuvelde militairen uit Zeist
  in dienst van het Duitse leger

- Omgekomen illegale werkers uit   Zeist
- Omgekomen Zeistenaren
- In concentratiekampen
  omgekomen joodse Zeistenaren

- In Zeist omgekomen burgers
  van buiten Zeist

- In Zeist begraven omgekomen
  burgers van buiten Zeist

- In Indonesië gesneuvelde
  militairen uit Zeist

- Tijdens de Koreaanse oorlog
  gesneuvelde militair uit Zeist

- Tijdens de Irakoorlog
  gesneuvelde militair uit Zeist


Afkortingen
Bronnen

Heeft u aanvullende informatie?

Download printbare versie

bijgewerkt op: 28-03-2009
 
  Afkortingen

Lijst van afkortingen voor onderscheidingen

BK Bronzen Kruis
2/3 = 2e/3e toekenning
+EV = met Eervolle Vermelding
BL Bronzen Leeuw
2 = 2e toekenning
KV Kruis van Verdienste
MWO Militaire-Willems-Orde
1 = Grootkruis
2 = Commandeur
3 = Ridder 3e klasse
4 = Ridder 4e klasse
OHK Oorlogsherinneringskruis
.cijfer = aantal gespen
OV Ereteken voor Orde en Vrede
.cijfer = aantal gespen
VHK Verzetsherdenkingskruis 1940-1945
VK Vliegerkruis
2/3 = 2e/3e toekenning
+EV = met Eervolle Vermelding
VOA Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
VZK Verzetkruis 1940-1945

Lijst van afkortingen voor de bronnen

 • a.b. = Adelsboekje
 • b.i. = Bureau informatie en opsporing politieke gevangenen in Duitsland
 • b.r. = bevolkingsregister van de gemeente Zeist
 • b.s. = burgerlijke stand
 • b.y. = Begraafplaats Ysselsteyn te Venray
 • c.i. = Comité Indië-Gedenkteken Zeist
 • c.w.g.c. = Commonwealth War Graves Commission
 • d.d.b. = Deutsche Dienststelle für Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht, Berlin
 • d.r. = dagrapport van de Zeister politie
 • g.g. = Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP
 • i.m. = Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962
 • i.p. = Inlichtingendienst P.O.D.
 • g.l. = Volgens gemeentelijke lijst van 1945/1946 in archief gemeente Zeist, 1906-1945, inv.nr. 1588
 • k.a. = www.kampamersfoort.nl/memoriam_body.htm
 • l.v. = lijst van Zeister verzetsmensen
 • m.g.= Militair Gezag, Bureau Repatriëring, Afdeling Centrale Registratie
 • m.o. = Ministerie van Oorlog, Bureau Onderscheidingen
 • msc = Congregatie van de Missionarissen van het H. Hart van Jezus
 • niod = Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
 • nzc = Nieuwe Zeister Courant
 • o.n. = www.onderscheidingen.nl
 • r.b. = Rijksinspectie van de bevolkingsregisters
 • r.k. = Nederlandse Rode Kruis
 • r.d. = register van doodsoorzaken gemeente Arnhem (Gelders Archief)
 • s.l. = Studiegroep Luchtoorlog
 • s.r. = slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting
 • s.z. = L. Visser, Zeist, groei en bouw. De straatnamen van Zeist, Zeist 1988
 • v.d.k. = Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.