Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Aanvulling

Overzichten:
- Gesneuvelde militairen uit Zeist
- In Zeist gesneuvelde militairen
  van buiten Zeist

- Gesneuvelde geallieerde
  militairen

- Gesneuvelde Duitse militairen
- Gesneuvelde militairen uit Zeist
  in dienst van het Duitse leger

- Omgekomen illegale werkers uit   Zeist
- Omgekomen Zeistenaren
- In concentratiekampen
  omgekomen joodse Zeistenaren

- In Zeist omgekomen burgers
  van buiten Zeist

- In Zeist begraven omgekomen
  burgers van buiten Zeist

- In Indonesië gesneuvelde
  militairen uit Zeist

- Tijdens de Koreaanse oorlog
  gesneuvelde militair uit Zeist

- Tijdens de Irakoorlog
  gesneuvelde militair uit Zeist


Afkortingen
Bronnen

Heeft u aanvullende informatie?

Download printbare versie

bijgewerkt op: 28-03-2009
 
  Bronnen

Geraadpleegde archieven en documentatie

 • Gemeentearchief Zeist, Archief der gemeente Zeist, 1906-1945, inv.nrs. 35, 1504, 1588 en 1784 en ds.nr. 14090.
 • Gemeentearchief Zeist, Idem, 1946-1965, inv.nrs. 117, 1029 en 1585.
 • Gemeentearchief Zeist, Idem, 1946-1965, (niet geïnventariseerd ), dossier: Eretekenen en eervolle onderscheidingen, 1948-1953.
 • Gemeentearchief Zeist, Burgerlijke stand van de gemeente Zeist, akten van overlijden 1940-1945.
 • Gemeentearchief Zeist, Bevolkingsregister der gemeente Zeist.
 • Gemeentearchief Zeist, Archief van de gemeentepolitie van Zeist, dag- en nachtrapporten, 1940-1945.
 • Gemeente Zeist, PG Middelen, Afdeling D.I.V., Archief van de gemeente Zeist, 1976-1985, ds.nr. 13153.
 • Gelders Archief, Register van doodsoorzaken.
 • Gemeente Soest, Burgerlijke stand en bevolkingsregister.
 • Gemeentearchief Amersfoort, Dag- en nachtrapporten van de gemeentepolitie van Amersfoort, archief 25, inv.nr. 247.
 • Gemeentearchief Amsterdam, Opgave wegens overlijden.
 • Archief van de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn te Venray.
 • Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
 • Commonwealth War Graves Commission
 • Gräbernachweis des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
 • Informatie van Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Provincie Utrecht / ’t Gooi (Bijgewerkt tot 20 april 1989) W. Buising, Soest.

Geraadpleegde literatuur

 • J. de Bruijn en G. Harinck, George Puchinger. Jonge jaren, 1921-1945, Soesterberg 2001, p. 203
 • Congregatie van de fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Jaarboek 2002 (z.pl. z.j.)
 • Congregatieslachtoffers uit de Wereldoorlog II, Onder ons: tijdschrift van de Fraters van Utrecht 42 (1974) nr. 4, p. 589-592
 • Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP, Kampen 1989
 • G.H. Hoek, Doodenwacht bij onze gevallenen, (Wageningen 1945)
 • A. Mijnhardt, Memoires van A. Mijnhardt Sr., Zeist 1953
 • Nationaal-socialistische almanak 1944, Utrecht 1944
 • J.J. Nortier, ‘Een greep uit vele verzetsacties. Bezet Sumatra 1942-1943’, Ons leger. Nr. 3 (maart 1977) p. 59-69
 • Odyssee, z.pl. 1933
 • Willem van der Veer, De kameleon, Haarlem 1990
 • Frank Visser, De zaak Antonius van der Waals, Den Haag z.j.
 • Zestig jaar Gereformeerde Oosterkerk Zeist, 1936-1996, z.pl.1996, p. 56-59
 • Zeister Courant, 22 november 1939-2 mei 1945
 • Zeister Post, 5 mei 1945-30 maart 1946
 • Zeister Weekblad / Zeister Nieuwsblad, 19 juni 1945-29 maart 1946
 • Algemeen Dagblad, 26 juli 2003
 • R.P.M. Rhoen, Zij zochten Adullam in Zeist. Overzicht van de joodse inwoners van de gemeente Zeist, 1940-1945, Zeist 2001