Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Aanvulling

Overzichten:
- Gesneuvelde militairen uit Zeist
- In Zeist gesneuvelde militairen
  van buiten Zeist

- Gesneuvelde geallieerde
  militairen

- Gesneuvelde Duitse militairen
- Gesneuvelde militairen uit Zeist
  in dienst van het Duitse leger

- Omgekomen illegale werkers uit   Zeist
- Omgekomen Zeistenaren
- In concentratiekampen
  omgekomen joodse Zeistenaren

- In Zeist omgekomen burgers
  van buiten Zeist

- In Zeist begraven omgekomen
  burgers van buiten Zeist

- In IndonesiŽ gesneuvelde
  militairen uit Zeist

- Tijdens de Koreaanse oorlog
  gesneuvelde militair uit Zeist

- Tijdens de Irakoorlog
  gesneuvelde militair uit Zeist


Afkortingen
Bronnen

Heeft u aanvullende informatie?

Download printbare versie

bijgewerkt op: 28-03-2009
 
  Contactformulier

Uw aanvullingen of opmerkingen

Aan het samenstellen van het Register van sinds 1940 in oorlogssituaties omgekomen militairen en burgers met als laatste woonplaats Zeist of in Zeist gewoond hebbend en van militairen en burgers die in Zeist begraven liggen of gelegen hebben, is jaren gewerkt. Toen wij aan het register begonnen beseften wij dat het niet mogelijk zou zijn een compleet overzicht samen te stellen. Daarvoor hebben wij uw medewerking als virtuele bezoeker van deze site nodig. Mocht u personen kennen waarvan u denkt dat zij in aanmerking komen om in dit register te worden opgenomen, nodigen wij u uit hun namen aan ons door te geven. Aanvullingen zijn welkom.

Het is niet mogelijk documenten met dit formulier mee te sturen. U kunt ons wel mailen. Het e-mailadres is pierre@rhoen.nl.

Naam
E-mailadres
Aanvulling
Veertien min twaalf Vul het antwoord op deze rekensom in (om spammers te ontmoedigen)