Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Aanvulling

Overzichten:
- Gesneuvelde militairen uit Zeist
- In Zeist gesneuvelde militairen
  van buiten Zeist

- Gesneuvelde geallieerde
  militairen

- Gesneuvelde Duitse militairen
- Gesneuvelde militairen uit Zeist
  in dienst van het Duitse leger

- Omgekomen illegale werkers uit   Zeist
- Omgekomen Zeistenaren
- In concentratiekampen
  omgekomen joodse Zeistenaren

- In Zeist omgekomen burgers
  van buiten Zeist

- In Zeist begraven omgekomen
  burgers van buiten Zeist

- In Indonesië gesneuvelde
  militairen uit Zeist

- Tijdens de Koreaanse oorlog
  gesneuvelde militair uit Zeist

- Tijdens de Irakoorlog
  gesneuvelde militair uit Zeist


Afkortingen
Bronnen

Heeft u aanvullende informatie?

Download printbare versie

bijgewerkt op: 28-03-2009
 
  Omgekomen illegale werkers uit Zeist

In de Tweede Wereldoorlog omgekomen illegale werkers met als laatste woonplaats Zeist of in Zeist geboren of gewoond hebbend

Naam
Geboorteplaats Geboortedatum
Datum vestiging in en / of vertrek uit Zeist
Beroep
Militair onderdeel
Overlijdensplaats
Overlijdensdatum
Doodsoorzaak
Begraafplaats
Onderscheiding
Aa, Jacqueline Louise van der (Jackie)
De Bilt
05-12-1920
Vestiging 02-09-1937
Vertrek 25-08-1938
Zonder (b.r.) / kantoorbediende (s.r.)
Ravensbrück
03-04-1945
---
Concentratiekamp Ravensbrück te Ravensbrück (B.R.D.)
---
Aa-Meertens, Bramine Eelcoline van der
Batavia (N.I.)
17-09-1893
Vestiging 02-09-1937
Vertrek 25-08-1938
Zonder
Ravensbrück
21-02-1945
Uitputting
Concentratiekamp Ravensbrück te Ravensbrück (B.R.D.)
---
Achterberg, Elis Cornelis
Zeist
27-10-1907
Vertrek 02-09-1927
Vestiging 26-08-1930. Vertrek 05-11-1930
Gemeente-ontvanger
Wöbbelin, Landkreis Ludwigslust
06-03-1945
---
Concentratiekamp Neuengamme te Wöbbelin of Ludwigslust (B.R.D.)
---
Arkes, John Otto
Zeist
19-02-1920
Vertrek 04-04-1923
Ambtenaar
Amsterdam
26-09-1944
Geëxecuteerd
Crematorium Velsen te Driehuis, gemeente Velsen. As is verstrooid
---
Baan, Dirk
Zwijndrecht (b.r. en s.r.) / Dordrecht (g.g.)
02-02-1911
Vestiging 07-09-1939
Groentehandelaar
Hamburg-Neuengamme (Dl)
23-03-1945 (b.r. en m.g.) / 03-03-1945 (s.r., m.g. , r.k., g.g. en d.r.)
Darmonsteking (enterocolitis)
Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg (B.R.D.)
---
Aantekening: Gecremeerd.
Barends, Jan Frederik
Amsterdam
14-03-1907
Vestiging 20-10-1936. Vertrek 12-01-1937
Vestiging 09-02-1940
Markies- en zonneschermmaker (b.r.) / markiezenmaker (s.r.)
Duitsland (b.r., b.s. en m.g.) / Kdo. Ladelund (s.r.)
11-11-1944
Angina
Neuer Friedhof K.Z. Anlage te Ladelund (B.R.D.)
---
Aantekening: Behoort tot de slachtoffers van de razzia te Putten op 1 oktober 1944.
Beckman, Karel Johannes Cornelis
Breda
18-04-1888
Vestiging 16-07-1937
Zonder
Oranienburg (Dl) (b.r.) / Kdo. Oranienburg (s.r.) / Sachsenhausen (r.k)
20-11-1944
---
Concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg (B.R.D.)
---
Beek, Pieter Julius ter
Zeist
21-12-1920
Vertrek 05-09-1930
Student
Rhenen
20-11-1944
---
Begraafplaats Den en Rust te Bilthoven, gemeente De Bilt, vak R, nummer 10
---
Berghe, François van
Zeist
11-09-1917
Vertrek 28-03-1922
Stuurman (s.r.) / stuurman koopvaardij
Wassenaar, Waalsdorpervlakte
19-08-1942
Gefusilleerd
Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak B, nummer 134
---
Best, August Richard
Den Haag
29-06-1924
Vestiging 27-11-1933. Vertrek 05-09-1938
Student
Amersfoort (BW-Laan)
05-02-1945
Gefusilleerd (represaillemoord)
Gemeentelijke begraafplaats Rusthof te Amersfoort
---
Aantekening: Zat gevangen in Kamp Amersfoort.
Birnie, Otto
Sitoebondo (N.O.I.)
13-02-1908
Vestiging 03-05-1941
Zonder
Zeist
05-10-1944
Doodgeschoten in spergebied / Doodgeschoten op de Driebergseweg ter hoogte van De Breul om 20.30 uur (spertijd) (Bron: proces-verbaal gemeentepolitie Zeist)
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist. Herbegraven op Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak D, nummer 387
Aantekening: Patient van het Christelijk Sanatorium aan de Oude Arnhemseweg 260.
Blokhuis, Jacob
Noordwijk
21-01-1891
Vestiging 18-12-1936
Majoor Infanterie (b.r.) / majoor-genie (l.v.)
Onbekend (b.r.) / Sachsenhausen (s.r.)
03-05-1942
Geëxecuteerd
Concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg (B.R.D.)
---
Boogaard, Jacobus Christiaan
Haarlem
23-05-1904
Vestiging 04-09-1937. Vertrek 27-03-1941
1e luitenant vlieger (b.r.) / kapt. vlieger (l.v. en m.o.)
M.L. (m.o.)
Sachsenhausen (s.r.) / Oranienburg, kamp Sachsenhausen (Dl) (r.k.)
03-05-1942
---
Concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg (B.R.D.).
---
Bosch, Adrianus Martinus Jacobus
Zeist
01-11-1912
 
Kapper
Zevenaar
21-11-1944
Oorlogshandelingen
N.H. Begraafplaats te Zevenaar, vak A, rij 6, nummer 290
---
Burger, Cornelis Mattheus Johannes Maria (Kees)
Zeist
23-04-1920
Vertrek 23-04-1936.
Vestiging 23-08-1939. Vertrek 9-07-1940
Vestiging 17-04-1941. Vertrek 13-04-1942
Vestiging 2-12-1942
Student (b.r., l.v. en g.g.) / rentmeester (s.r.)
Amsterdam
16-02-1944
Gefusilleerd
R.K. begraafplaats te Zeist, vak 1e klas, rij 6, nummer 3. In 1970 overgebracht naar Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak E, nummer 730.
---
Aantekening: Zeister Post, 22 september 1945: ‘Kees Burger rust in Zeister aarde. (…) Namens den burgemeester, sprak de heer v.d. Werf het uit, dat Kees Burger door heel de gemeente zal worden herdacht als eereburger van Zeist, gevallen voor zijn en ons aller idealen.’
Op zijn grafsteen in Zeist, geschonken door de buurtbewoners van het Patijnpark-centrum, stond: ‘Hier rust het stoffelijk overschot van Kees Burger als diepgelovig mensch en als vaderlands held gaf hij zijn leven voor onze vrijheid’.
Calkoen, Mari Cornelis
Amsterdam
09-07-1912
Vestiging 27-11-1934
Assuradeur (b.r. en s.r.) / 1e Lt. (m.o.)
Cavalerie (m.o.)
Dachau
19-04-1943
---
Concentratiekamp Dachau te Dachau (B.R.D.)
---
Deventer, Mr. Gerrit Jan van
Zwolle
17-06-1894
Vestiging 15-06-1933
Refendaris Provinciale Griffie (b.r.) / Meester in de rechten (s.r.) / ambt. Prov. Griffie Utr. (l.v.)
Oranienburg (Dl) (b.r.) / Kdo. Oranienburg (s.r.)
01-12-1942
Hongeroedeem en algemene zwakte
Concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg (B.R.D.)
---
Aantekening: Op 4 mei 1950 werd in het Provinciehuis (Achter Sint Pieter 200, sinds 1997 Pythagoraslaan 101) te Utrecht een gedenkplaat met zijn naam onthuld. Hierop staat vermeld dat hij in Dachau op 09-12-1942 is overleden.
Dijk, Cornelis (Kees) van (schuilnaam ‘De Lange’)
Zeist
20-10-1909
Vertrek 08-02-1923
Elektricien
Leersum
05-05-1945
Geëxecuteerd
Oude Gemeentelijke Begraafplaats te Doorn, vak IJ, nummer 31
---
Aantekening: Broer van Gerrit Jan van Dijk.
Dijk, Gerrit Jan van (Jan)
Zeist
08-11-1921
Vertrek 08-02-1923
Zonder (1923) (b.r.) / radiomonteur (s.r.)
---
Leersum
05-05-1945
Geëxecuteerd
Oude Gemeentelijke Begraafplaats te Doorn, vak IJ, nummer 31
---
Aantekening: Broer van Cornelis van Dijk.
Edelman, Leendert
Bodegraven
24-01-1906
Vestiging 14-05-1928
Rijwiel- en motorhandelaar
Ludwigslust (Dl) (b.r.) / Ludwigslust, Landkreis Ludwigslust (s.r.)
04-05-1945
---
Concentratiekamp Neuengamme te Wöbbelin of Ludwigslust (B.R.D.)
---
Elskamp, Anthonius Gerardus Johannes
Leiden
22-04-1895
Vestiging 25-04-1925
Distributieambtenaar (b.r. en l.v.) / ambtenaar (s.r.)
Vught
04-09-1944
---
Concentratiekamp Vught te Vught
---
Engelse, Adriaan den
Zeist
07-04-1920
 
Zonder (b.r.) / student Indisch recht (s.r.) student (r.k., l.v. en g.g.)
Langenstein-Buchenwalde (b.r.) / Langenstein-Zwieberge (s.r.) / Buchenwald (r.k., g.g. en d.r.) / Langenstein, concentratiekamp Zwieberge (r.k.)
28-01-1945
Longontsteking (d.r.)
Zentral Friedhof te Quedlinburg te Quedlinburg (B.R.D.)
---
Faber, Albert
Huizum, gemeente Leeuwarderadeel
10-09-1907
Vestiging 11-12-1942
Chauffeur
Diemen
17-12-1944
Gefusilleerd
Huizumerbegraafplaats te Leeuwarden, vak 3A, rij 11, nummer 28
---
Aantekening: Zeister Nieuwsblad, 18 juni 1946: ‘Rehabilitatie Albert Faber. Dinsdag 28 Mei werd op het kerkhof te Huizum bij Leeuwarden herbegraven het stoffelijk overschot van Albert Faber, gewoond hebbende te Austerlitz. Toen in Mei 1940 de Duitschers ons land binnenvielen, streed Albert Faber met verbeten woede tegen den overmachtigen vijand. En na de capitulatie zette hij den strijd op zijn manier voort, hij werd spion. Gehuld in de Duitsche uniform werd hij chauffeur, maar stootte daardoor alle bekenden van zich af, zelfs zijn eigen familie. Door zijn toedoen werden 20 treinen vernield, tallooze auto-transporten gebombarderd, enz. tot hij op 27 November ’44 werd gegrepen door de Duitschers en op 17 Dec. te Diemen werd gefusilleerd. Hij is gevallen voor zijn vaderland. Langzamerhand is de sluier, die over dit leven lag, opgelicht en is zijn nagedachtenis van alle blaam gezuiverd. Voor zijn weduwe en kinderen was dit een groote troost.’
Feikema, Mr. Douwe
Utrecht
19-05-1914
Vestiging 18-06-1917. Vertrek 28-02-1935
Vestiging 15-11-1937. Vertrek 09-11-1938
Vestiging 22-11-1939
Verzekeringsagent
Rosslau bij Dessau (Dl) (b.r.) / Rosslau, Landkreis Zerbst (s.r.) / Dessau-Rosslau (Dl) (r.k.)
1944 of 1945 (b.r.) / 15-03-1945 (s.r.)
---
Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak B, nummer 413
---
Folmer, Dirk Willem (schuilnaam ‘Herman’)
Pontianak (N.O.I.)
03-02-1909
Vestiging 12-10-1934
Leraar MO (b.r.) / leraar gymnastiek (s.r.) / leraar lichamelijke opvoeding (g.g.)
Nederland (b.r., b.s. en Staatscourant 28-05-1959) / Amsterdam (s.r.) / transport van Weteringschans (g.g.)
07-09-1944 (b.r., b.s. en Staatscourant 28-05-1959) / 06-09-1944 (s.r. en g.g.)
---
Onbekend
---
Geuze, Willem
Nijmegen
24-08-1895
Vestiging 30-06-1936
Lid der directie fa. Boekhoven (b.r.) / directeur Drukkerij Fa. Bockhoven (s.r.) / dir. Fa. Boekhoven (l.v.)
Utrecht
15-09-1944
Gefusilleerd (standrechtelijk)
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B, nummer 534
---
Graaf, Mr. Jakob de
Groningen
11-08-1911
Vestiging 29-08-1936. Vertrek 15-11-1940
Advocaat en procureur
Hamburg Neuengamme, Stadtkreis Hamburg (s.r.)
09-12-1944
---
Nederlands ereveld te Osnabrück (B.R.D.), rij A, nummer 16
---
Harteloh, Johannes
’s-Gravenhage
27-01-1916
Vestiging 21-07-1943
Timmerman-bouwvakker
Amersfoort (Kamp Amersfoort)
23-02-1945
Doodgeschoten door begeleidende Duitsers bij vluchtpoging op het spoorwegemplacement
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C, nummer 1550a
---
Hattem, Fritz Otto van
Teteringen (b.r. en s.r.) / Breda (g.g.)
08-04-1922
Vestiging 24-11-1936
Bijzondere opzichter (b.r.) / scholier (s.r.) / student M.T.S. (l.v.) / scholier (g.g.)
Zeist (b.r. en s.r.) / Amersfoort (g.g.)
05-09-1944 (b.r. en s.r.) / 06-09-1944 (g.g.)
Geëxecuteerd
Onbekend
---
Have, Gerhard ten
Mettman, (Dl) (b.r.) / Düsseldorf-Mettmann (s.r.)
17-12-1894
Vestiging 16-11-1932
Melkhandelaar (b.r.) / winkelier (s.r.) / kruidenier (g.g.)
Loosdrecht
20-03-1945
Gefusilleerd
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B, nummer 599
---
Heblij, Adrianus
Zuid-Beijerland
13-06-1894
Vestiging 31-12-1918. Vertrek 31-03-1922
Kantoorbediende (b.r.) / hoofd openbare school (s.r.)
Neuengamme-Hamburg (Dl) (b.r.) / Neuengamme (s.r.)
14-02-1943
---
Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg (B.R.D.)
---
Herman, Bastiaan
Den Helder
20-11-1893
Vestiging 23-10-1935. Vertrek 25-08-1939
Hoofdambtenaar P.T.T. (s.r.)
Res. Kapt. Genie
Wöblin (Dl) (b.r.) / Wöbbelin, Landkreis Ludwigslust (s.r.)
14-03-1945
---
Concentratiekamp Neuengamme te Wöbbelin of Ludwigslust (B.R.D.)
---
Homoet, Willem Frederik
Zeist
04-09-1919
Vertrek 16-06-1938
Soldaat geneeskundige dienst (b.r.) / marechaussee (s.r. en g.g.) / sergeant (m.o.)
Geneesk. Troepen (m.o.)
Bergen-Belsen (Dl.)
22-02-1945
Overleden of omgekomen in gevangenschap
Concentratiekamp Bergen-Belsen te Bergen-Belsen (B.R.D.)
---
Hooft, Cornelis van der
Zeist
23-09-1909
Vertrek 06-12-1932.
Vestiging 02-08-1933. Vertrek 12-12-1940
Controleur CCD (b.r.) / ambtenaar (s.r.)
Siegburg (Dl) (b.r.) / Siegburg, Siegkreis (s.r.)
12-02-1945
---
Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak B, nummer 117
---
Hoogendoorn, Alfred Edgar
Madioen (N.I.)
25-04-1925
Vestiging 13-05-1929
Student
Omgeving Pölitz, Kreis Pommeren (Dl) (b.r.) / Kdo. Pölitz (s.r.)
17-04-1945
---
Concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg (B.R.D.)
---
House, Eduard Franciscus la
Amsterdam
06-07-1919
Vestiging 31-07-1940
Ambtenaar Distributiedienst (b.r. en l.v.) / ambtenaar (s.r.)
Diemen
17-12-1944
Gefusilleerd
Eerebegraafplaats te Overveen, vak 13
---
Kamp, Arnold van de
Utrecht
15-09-1921
Vestiging 02-05-1923
Bloemist (b.r. en l.v.) / chauffeur (s.r.)
Utrecht
16-04-1945
---
Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak E, nummer 752
---
Keller, Jacobus Pieter
Zeist
07-11-1921
Vertrek 08-01-1941
Manafacturier (1941)
Makkum
07-04-1945
---
N.H. Begraafplaats te Makkum, gemeente Wûnseradiel, rij K, nummer 39
---
Kerkhoff, Albert Cornelis
’s-Gravenhage
30-10-1907
Vestiging 02-08-1940
Radio-telegrafist KLM (b.r.) / radio-telegrafist K.M. (s.r.)
Vught
05-09-1944
Vermoord
Concentratiekamp Vught te Vught
---
Knol, Lodewijk
Tjepoe (N.I.)
21-12-1922
Vestiging 27-11-1926. Vertrek 13-09-1943
Student
Lid N.B.S.
Amersfoort (BW-laan)
05-02-1945
Gefusilleerd (represaillemoord)
Gemeentelijke begraafplaats Rusthof te Amersfoort, vak 12, nummer 30
---
Aantekening: Zat gevangen in Kamp Amersfoort.
Kortlandt, Anton
Zeist
12-10-1891
Vertrek 6-10-1910
Vestiging 23-08-1913. Vertrek 17-09-1913
Vestiging 02-04-1917. Vertrek 06-09-1917
Havenmeester (van Rotterdam)
Neuengamme
27-11-1944
---
Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg (B.R.D.)
---
Koudijs, Willem
Zeist
15-05-1900
 
Vertegenwoordiger zilverfabriek (b.r.) / vertegenwoordiger (s.r. en l.v.)
Buchenwalde-Weimar (b.r.) / Buchenwald (s.r.) Weimer-Buchenwald (r.k.)
08-10-1944
---
Concentratiekamp Buchenwald te Weimar (B.R.D.)
---
Kramer, Douwe
Harlingen
19-02-1897
Vestiging 04-11-1921
Timmerman
Hamburg-Neuengamme (Dl) (b.r.) / Versen, Landkreis Meppen (s.r.) / Hamburg-Neuengamme (Dl) in Versen bij Heppen (in) arbeidskamp (r.k.) / concentratiekamp Hamburg-Neue Gamme-A (Dl) (d.r.)
03-12-1944
Hartzwakte en diarree
Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak C, nummer 165
---
Kramer-Moll van Charante, Marie Antoinette
Wenen (O) (b.r.) / Wien (s.r.)
30-09-1899
Vestiging 29-04-1933
Zonder (b.r.) / directeur kindertehuis (Oranje Nassaulaan 71) (s.r. en l.v.)
Ravensbrück (Dl)
Op of omstreeks 00-02-1945 (b.r. en s.r.) / 06-03-1945 (b.i.)
---
Concentratiekamp Ravensbrück te Ravensbrück (B.R.D.)
---
Latuperisa, Eduard Alexander
Goedoes (N.O.I.) (b.r.) / Koedoes (s.r.)
09-04-1902
Vestiging 12-04-1943
Kapitein Infanterie KNIL
Leusden (b.r.) / Leusderheide (s.r.)
29-07-1943
Geëxecuteerd
Gemeentelijke begraafplaats Rusthof te Amersfoort, vak 12, nummer 145
---
Aantekening: Zat gevangen in Kamp Amersfoort.
Lukassen, Antonius Adrianus (b.r.) / Anthonius Adrianus (s.r.)
Leiden
29-02-1896
Vestiging 26-04-1940
Werktuigkundige werkmeester (b.r.) / distr. ambt. (l.v.)
Bergen-Belsen
08-02-1945
Concentratiekamp Bergen-Belsen te Bergen-Belsen (B.R.D.)
---
Masselman, Philippus Wilhelmus
Amsterdam
14-03-1917
Vestiging 09-07-1940
Leerling- lijstenmaker
Leusden
29-12-1942
Gefusilleerd
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C, nummer 1652
---
Meertens, Bramine Eelcoline
zie Aa-Meertens, Bramine Eelcoline van der
Meijer, Hendrikus Johannes Pieter (Joop)
Ede
05-09-1911
Vestiging 09-11-1938
Inspecteur levensverzekeringsmaatschappij (b.r. en l.v.) / Inspecteur Millmij. N.V. (s.r.)
Utrecht
16-04-1945
Gefusilleerd
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C, nummer 1575
---
Aantekening: Onthulling grafmonument en overdracht aan de familie op 10-05-1946.
Meijer, Johan Coenraad (Coen)
Gantoeng-Billiton (N.O.I.) (b.r.) / Billiton (s.r.)
05-09-1919
Vestiging 01-10-1928. Vertrek 01-09-1938
Adelborst (s.r.) sgt.Adb. (o.n.).
Kon. Inst. v.d. Marine (s.r. / Zeedienst (o.n.)
Eijsden (s.z. en oorkonde van Z.M.H.C. Schaerweijde) / Kdo. Oranienburg (s.r.) / concentratiekamp Sachsenhausen, Duitsland (o.n.)
11-05-1942
---
Concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg (B.R.D.)
Bronzen Leeuw (s.r. en o.n.) / Bronzen Kruis (o.n. en volgens oorkonde van Z.M.H.C. Schaerweijde)
Aantekening: lid ondergrondse in Nederland (o.n.)
Mildt, Johannes Reinier de
Zeist
26-02-1924
 
Schrijver Distributiedienst (b.r.) / ambtenaar (s.r.) / distributieambtenaar (l.v.)
Vught (concentratiekamp)
09-08-1944
Gefusilleerd
Concentratiekamp Vught te Vught
---
Mildt, Karel de
Zeist
09-08-1919
Vertrek 16-06-1943.
Vestiging 10-05-1944
Onderwijzer
Vermoedelijk overleden (b.r.) / Dachau (concentratiekamp) (s.r. en r.k.) / tr. n. Dachau (g.g.)
21-04-1945
Geëxecuteerd
Concentratiekamp Dachau te Dachau
---
Moll van Charante, Marie Antoinette
zie
Kramer-Moll van Charante, Marie Antoinette
 
 
 
 
Nater, Hendricus Franciscus
Delft
04-10-1884
Vestiging 25-09-1920. Vertrek 27-11-1933
Boekhouder
Buchenwald
08-01-1945
---
Concentratiekamp Buchenwald te Weimar (B.R.D.)
---
Nijhoff, Jonathan Bastiaan
Zeist
23-03-1918
Vertrek 03-08-1920
Student Landbouw Hogeschool Wageningen
Gross Rosen (Polen)
10-01-1945
---
Concentratiekamp Gross Rosen te Rogoznica (Polen)
---
Oremus, Josephus Adrianus
Zeist
28-11-1918
Vertrek 28-06-1926
Kantoorbediende (s.r.) / medewerker boekhouding (info P.R.)
Texel
06-04-1945
Gefusilleerd
Nederlands ereveld Loenen te Apeldoiorn, vak A, nummer 494
---
Paulides, Paulus Jan
Amsterdam
15-04-1903
---
Kantoorbediende
Zeist
07-04-1949
Aan de gevolgen van zijn verzetswerk
Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak E, nummer 580
---
Peeters, Anthonie Johannes
Leiden
05-09-1902
Vestiging 24-10-1929
Timmerman (b.r.) / zonder (b.r.) / aannemer (s.r.)
Zeist
02-04-1947
--- (‘ten gevolge van zijn verzetswerk’)
R.K. begraafplaats te Soesterberg. Overgebracht naar Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak A, nummer 933.
---
Pomstra, Jacob
Zeist
09-10-1923
 
Ambtenaar Distributiedienst
Schwering (Kreis Husum) (b.r.) / Kdo Husum-Schwesing (s.r.) / Schwesing, Kreis Husum (r.k.) / Schwesing-Engelsburg (Dl) (r.k.)
23-11-1944
---
Ostfriedhof Husum, nummer 78; later overgebracht naar Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak E, nummer 605
---
Prins, Dirk Cornelis
Amersfoort
21-01-1888
Vestiging 02-06-1937
Zonder (b.r. en l.v.) / zendeling (s.r.)
Hamburg-Neuengamme (s.r. en r.k.) / Neuengamme (s.r.)
18-02-1945
Darmontsteking (enterocolotis acuta)
Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg (B.R.D.)
---
Aantekening: Gecremeerd.
Rademakers, Johannes Gerardus
Zeist
17-09-1912
Vertrek 26-04-1916
Vestiging 26-03-1919. Vertrek 31-05-1922
Architect
Neuengamme
31-12-1944
---
Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg (B.R.D.)
---
Reenen, Johannis Christiaan van
Utrecht
04-03-1882
Vestiging 29-07-1935
Zonder (b.r.) / gepensioneerd majoor Genie b.d. (s.r.) / maj. genie (l.v.)
 
Bergen-Belsen (Dl.)
10-03-1945
---
Concentratiekamp Bergen-Belsen te Bergen-Belsen (B.R.D.)
---
Reijnder
zie Rijnders
 
 
 
 
Rijnders, Henricus Eugenius
’s-Gravenhage
15-11-1885
Vestiging 10-05-1943
Ambtenaar / commissaris van politie b.d. (niod) gep. O.I. ambtenaar (b.r. gemeente Den Haag)
Zeist
04-05-1945
Gefusilleerd
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B, nummer 594, later overgebracht naar Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak E, nummer 1301
---
Roes, Jan
Krommenie
21-01-1863
Vestiging 26-10-1936
Zonder (b.s. en b.r.) / bloemist (d.r.)
Zeist (Huis ter Heide)
12-06-1944
Doodgeschoten door Duitse militair bij ruzie
Begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats te Heemstede. Herbegraven op 07-01-1987 op Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak A, nummer 525
---
Aantekening: Volgens het Slachtofferregister was hij lid van het verzet. Uit het politiearchief van Zeist blijkt dat Roes bij een ruzie door een Duitse soldaat is vermoord, die zijn woning wilde binnendringen voor een bezoek aan een vrouwspersoon.
Rooijen, Martinus Gerardus van (Rinus)
Odijk
27-02-1921
Vestiging 10-11-1924
Huisschilder (b.r.) / schilder (s.r. en d.r.)
Zeist
17-12-1944
Gedood bij vluchtpoging tijdens de razzia op 17-12-1944 (d.r.) / ‘Gefusilleerd of op andere wijze vermoord’ (i.p.)
R.K. begraafplaats te Zeist, vak 2, rij 1, nummer 5 (huurgraf)
---
Schaafsma, Arie
De Lier
29-05-1914
Vestiging 14-03-1937
Timmerman
Zeist
04-05-1945
Gefusilleerd
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E, nummer 1251a. In 1962 overgebracht naar vak C, nummer 1472.
---
Schaafsma, Klaas
Utrecht
05-08-1922
Vestiging 14-04-1937. Vertrek 28-10-1943
Huisschilder (1943)
Zeist
04-05-1945
Gefusilleerd
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E, nummer 1251b. In 1962 overgebracht naar vak C, nummer 1472.
Schaik, Berthus Marinus van
Zeist
06-08-1903
Vertrek 14-01-1922
Vestiging 23-07-1932
Handelaar motorrijwielen
Zeist
06-08-1946
---
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B, nummer 648
---
Aantekening: Belangrijk figuur in de K.P. Zie Zeister Post, 14-08-1946. Wordt in Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP, deel 2, p. 637, genoemd als omgekomen verzetsman.
Schep, Jan
Lekkerkerk
18-11-1898
Vestiging 31-05-1919
Commies 1e klas ter secretarie (b.r.) / ambtenaar ter secretarie (s.r. en g.g.) / commies ter secretarie (l.v.)
Bergen-Belsen (Dl)
Tussen 05-04-1945 en 31-05-1945 (b.r. en r.k.) / 31-05-1945 (s.r.)
---
Concentratiekamp Bergen-Belsen te Bergen-Belsen (B.R.D.)
Rechtvaardige onder de Volkeren van Yad Vashem (2006)
Schiere, Jan
Zaandam
19-12-1888
Vestiging 06-05-1927
Ingenieur (doorgehaald) (b.r.) / radiohandelaar (b.r.) / radio-technicus (Erelijst der Gevallenen)
Zeist
15-09-1943
---
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B, nummer 491
---
Aantekening: Komt niet voor in het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting.
Schmidt, Willem
Apeldoorn
19-11-1921
Vestiging 07-09-1938
Student (.b.r. en s.r.) / medisch student (l.v.)
Vermoedelijk overleden (b.r.) / Berlin, Stadtkreis Berlin (s.r.) Sonnenburg (tuchthuis) (Dl) (r.k.) / Buchenwald (gemeentelijke lijst van omgekomen verzetsmensen, 1952)
31-01-1945 (b.r., s.r. en r.k.) / 06-01-1945 (gemeentelijke lijsten van omgekomen verzetsmensen, 1952 en 1970)
 ---
Onbekend
Medal of Freedom (US) (postuum 1947)
Schulz, Derk Christiaan
Zeist
11-04-1913
Vertrek 13-04-1930
Vestiging 12-01-1938. Vertrek 4-07-1939
Chauffeur
Bergen-Belsen
04-02-1945 (s.r.) / 08-02-1945 (r.k.)
Bloedsomloopzwakte
Concentratiekamp Bergen-Belsen te Bergen-Belsen (B.R.D.)
---
Slijper, Karel Louis
Zaandijk
11-12-1893
Vestiging 06-09-1937
Administratief ambtenaar N.S. (b.r.) / ambtenaar N.S. (l.v.)
Zeist
09-09-1944
---
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C, nummer 1465
---
Aantekening: Volgens het Slachtofferregister was hij lid van het verzet. Uit dagrapport van de politie van 09-09-1944 blijkt dat Slijper op de Utrechtseweg onwel is geworden en een natuurlijke dood is gestorven.
Smink, Hendrik
Hoogland
14-05-1892
Vestiging 20-05-1920
Vertrek 16-05-1929
Arbeider / stalknecht (1929)
Hoogland
23-04-1945
Gefusilleerd
R.K. begraafplaats St. Martinus te Langeoord (Amersfoort), vak E, rij 2, nummer 6
---
Smink, Hendrik Bernard
Zeist
30-07-1927
Vertrek 16-05-1929 Hoogland
23-04-1945
Gefusilleerd
R.K. begraafplaats St. Martinus te Langeoord (Amersfoort), vak E, rij 2, nummer 6
---
Smink, Lambertus Joannes
Zeist
20-08-1923
Vertrek 16-05-1929 Hoogland
23-04-1945
Gefusilleerd
R.K. begraafplaats St. Martinus te Langeoord (Amersfoort), vak E, rij 2, nummer 6
---
Smit, Willem Frederik (Frits)
Utrecht
28-06-1920
Vestiging 30-06-1926
Tijdelijk administratief ambtenaar Staatsbosbeheer (b.r.) / kantoorbediende (s.r.) / tijdelijk ambtenaar Staatsbosbeheer (l.v. en g.g.)
Bloemendaal (b.r.) / Bloemendaal, duinen (s.r.) / Overveen (g.g.)
16-07-1944
Gefusilleerd
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B, nummer 627
---
Aantekening: Werd sinds 10 december 1941 gezocht voor het uitzitten van een gevangenisstraf van zes maanden. Op 5 februari 1943 was hij nog steeds spoorloos.
Stemerding, Andries
Soest
15-05-1921
Vestiging 18-11-1927. Vertrek 28-07-1928
Nachtwaker
Leusden (s.r.) / Leusderheide (k.a.)
29-12-1942
Gefusilleerd
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C, nummer 1653
---
Aantekening: Zat gevangen in Kamp Amersfoort.
Stomp, Catharinus (schuilnaam ‘Cary’)
Zeist
15-06-1916
Vertrek 24-04-1942
Vestiging 05-06-1942
Behanger-stoffeerder (b.r. en s.r.) / meubelhandelaar (g.g.)
Büdelsdorf (Dl) (b.r.) / Büdelsdorf (Dl), Landkreis Rendsburg (s.r.) / Rensburg (g.g.)
22-05-1945
Long- en darmtuberculose
Nederlands ereveld te Lübeck (B.R.D.), vak 3, rij D, nummer 8
---
Stomp, Jacobus
Deventer
21-11-1880
Vestiging 27-03-1913
Behanger–stoffeerder (b.r.) / meubelhandelaar (s.r.)
Dachau (Dl)
28-06-1944
---
Concentratiekamp Dachau (B.R.D.)
---
Stomp, Johan
Zeist
21-02-1918
 
Brood- en banketbakker (b.r.) / bakker (s.r., l.v. en g.g.)
Amersfoort (b.r.) / Staphorst (s.r.) / Meppel (g.g.)
04-04-1945
Geëxecuteerd
Gemeentelijke begraafplaats te Meppel, vak M, nummer 388
---
Stork, Ir. Jurriaan Engelbert
Rangoon (Brits-Indië)
16-03-1894
Vestiging 02-11-1925
Ingenieur (electrotechnisch)
Oranienburg (Dl) (b.r.) / Kdo. Oranienburg (s.r.) / Sachsenhausen (Dl) (r.k.)
12-03-1943
---
Concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg (B.R.D.)
---
Stramrood, Arnoldus (Arie)
Doorn
27-12-1918
Vestiging 11-09-1934
Elektricien (b.r. en l.v.) / monteur (s.r.) / elektromonteur (g.g.)
Bloemendaal (b.r.) / Bloemendaal, duinen (s.r.) / Overveen (g.g.)
16-07-1944
Gefusilleerd
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B, nummer 628
---
Tellegen, Dr. Antonius Otto Hermanus
Zwolle
25-05-1907
Vestiging 14-01-1941
Geneesheer-directeur G.G.G.D. van Zeist (b.r. en l.v.) arts te Zeist geneesheer-directeur (s.r.)
Amsterdam (b.r.) / Bloemendaal, duinen (s.r.) / Overveen (o.n.)
23-10-1943
Gefusilleerd
Eerebegraafplaats te Overveen, gemeente Bloemendaal, vak 14
Verzetskruis (s.r.) / VZK en VHK (o.n.)
Tichelaar, Otto Cornelius (Otto)
Beilen
04-12-1918
Illegaal op het adres Prof. Lorentzlaan 133 in de zomer en herfst 1943, alsmede in de winter 1943-1944
Student T.H. Delft
Neuengamme
00-02-1943
Door ophanging
Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg (B.R.D.)
---
Aantekening: Mogelijk postuum onderscheiden met de Belgische onderscheiding Medaille van de weerstand (Médaille de la Résistance).
Till, Mr. Paul Frederik Willem baron van
Loosdrecht
21-05-1906
Vestiging 07-01-1928.
Vertrek 19-02-1941
Advocaat en procureur
Res. 1e Lt. Cavalerie
Buchenwald (Dl)
29-03-1945 (b.r.) / 07-03-1945 (s.r.)
---
Concentratiekamp Buchenwald te Weimar (B.R.D.)
---
Tukker, Rijk Jan
Doorn
10-12-1918
Vestiging 14-11-1932
Landbouwer (b.r.) / schilder (s.r. en l.v.)
Hoogland
23-04-1945
---
Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak B, nummer 379
---
Velden, Jacobus van der
Zeist
26-07-1898
Vertrek 12-06-1915
Rijkspolitie (s.r.) / opperwachtmeester der marechaussee (niod)
Hagestein
06-04-1945
Hartverlamming
Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak D, nummer 375
---
Veldhuizen, Hendrik
De Bilt
27-02-1924
Vestiging 27-11-1925
Behanger-stoffeerder
Hamburg-Neuengamme (b.r., m.g. en r.k.) / Neuengamme (s.r.)
18-12-1944
Diphtherie
Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg (B.R.D.)
---
Aantekening: Gearresteerd op 9 augustus 1944.
Verloop, Mr. David
Utrecht
08-01-1921
Vestiging 12-05-1923. Vertrek 14-05-1943
Vestiging 13-01-1944
Advocaat en procureur (b.r. en s.r.) / student rechten te Utrecht (o.n.)
Brussel (B) (b.r. en s.r.) / St. Gilles-gevangenis te Brussel (B) (o.n.)
08-03-1944 (b.r.) / 07-03-1944 (s.r. en o.n.)
Gefusilleerd (inv.nr. 1029) / pleegde zelfmoord (o.n.)
Herbegraven op 23-11-1945 op Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B, nummer 419
Verzetskruis
Aantekening: Wordt in het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting niet vermeld als lid van het verzet.
Vermeer, Frans
Zeist
17-11-1919

Vertegenwoordiger NV Gero fabriek Zeist
Bereden artillerie, Kornet
Zeist
12-06-1948
--- (‘Na een langdurige, moedig doorstane ziekte’)
Crematorium Velsen te Driehuis, gemeente Velsen, urnentuin, vak IV, rij OO, nummer 34-35
---
Versluis, Jan
Schelluinen
25-01-1914
Vestiging 29-04-1940
Reiziger in onger. goed (b.r.) / bakker (s.r. en d.r.)
Amersfoort
23-02-1945
Doodgeschoten door de Landwacht bij vluchtpoging
Gemeentelijke begraafplaats Rusthof te Amersfoort, vak 12, nummer 47
---
Aantekening: Bij vluchtpoging verkleed als vrouw (d.r.).
Viola, Franciscus
Zeist
03-07-1918
 
Leerhandelaar (b.r.) / koopman (s.r.) / distrubutieambtenaar (l.v.)
Rothenberg (b.r.) / Sandbostel (s.r. en r.k.)
20-05-1945 (b.r.) / 00-05-1945 (s.r.) / tussen 25-04-1945 en 01-05-1945 (r.k.)
---
Herbegraven op 24-09-1958 (nzc.) op Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak D, nummer 202
---
Vlot, Mr. Cornelis
Koudekerke
29-11-1906
Vestiging 04-11-1937
Redact. Prijsbeh & Voedselvoorz (redacteur Prijsbeheer & Voedselvoorziening) (b.r.) / jurist (s.r.)
Haarlem
26-10-1944
Gefusilleerd (bij de St. Bavokerk; o.n.)
Crematorium Velsen te Driehuis, gemeente Velsen. As is verstrooid
Verzetskruis (s.r.) / VZK en VHK (o.n.)
Wagensveld, Pieter
Driebergen-Rijsenburg
08-09-1914
Vestiging 06-12-1916
Groentehandelaar
Diemen
17-12-1944
Gefusilleerd (aan de Overdiemerweg)
Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak E, nummer 628
---
Wennekes, Johannes Albertus
Zeist
09-01-1913
 
Monteur (motoren)
Hamburg-Neuengamme (b.r. en m.g.) / Neuengamme (s.r.)
24-12-1944
Darmontsteking
Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg (B.R.D.)
---
Wijhe, Johannes Albertus van (schuilnaam Van Barneveld)
Barneveld
05-02-1901
Vestiging 27-09-1923. Vertrek 11-01-1924
Vestiging 13-09-1927. Vertrek 22-08-1928
Chauffeur (b.r.) / autohandelaar (s.r.)
Vught
03-02-1943
‘Herz und Kreislaufschwäche bei Magen- und Darmkatarrh.’
Concentratiekamp Vught te Vught
---
Wijk, Gerardus Johannes van
Zeist
01-05-1921
Vertrek 30-10-1922
Werkzaam in garagebedrijf
N.B.S., Sectie Cdt.
Barneveld (s.r.) / De Glind (Barneveld)
17-04-1945
Doodgeschoten
Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak C, nummer 282
---
Wijk, Wouter van
Zeist
16-04-1913
Vertrek 20-06-1939
Distributieopzichter (b.r.) / opzichter waterleiding (l.v.)
Amersfoort (BW-Laan)
05-02-1945
Gefusilleerd (represaillemoord)
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B, nummer 605
---
Aantekening: Zat gevangen in Kamp Amersfoort.
Wijma, Lourens (b.s. en b.r.) / Laurens (s.r.)
Zeist
19-03-1919
 
Waterbouwkundige
Amersfoort (BW-Laan)
05-02-1945
Gefusilleerd (represaillemoord)
Gemeentelijke begraafplaats Rusthof te Amersfoort, vak 12, nummer 29
---
Aantekening: Zat gevangen in Kamp Amersfoort.